Körprov (behörighet B och taxi) ska genomföras i den bil som provet är bokat på. Det går inte att byta bil vid provtillfället.